Uppdrag

QMT

1999 - 2000

Cadsystem: AutoCad PDM: Filbaserat

QMT

QMT -teknik, Dialyspelare

Avdelningen som jag tillhörde hette Gas-Line och de produkter vi producerade var i huvudsak för medicinskt bruk och CE -märktes då enligt Medicindirektivet. Det som präglade avdelningen var att alla var tvungna att rycka in där så behövdes då vi var så få. Om t.ex. killen som hade ansvar för leveranser var sjuk, så fick jag ta över hans arbetsuppgifter, likaså om förmannen var frånvarande så fick man rycka in och bereda jobben i verkstaden. Det var roligt och omväxlande.

Mina huvudsakliga uppgifter var att öka effektiviteten i tillverkningen/monteringen. Bl.a. att standardisera produkten Dialyspelare, vilket var svårt då alla sjukhus ser olika ut och alla vill ha sin egen anpassning. Det gällde då att skapa ett internt underlag som säljaren själv fyller i efter kundens önskemål så kunden ändå får uppfattningen om att produkten är skräddarsydd för just dem.

När det gällde at öka produktiviteten i monteringen så fick jag själv ta kontakt med tillverkare för att kunna förbereda för monteringen så långt som möjligt med färdiga hål för nitning mm.

Konstruktionerna bestod främst av rördragning med kopplingar och tunnplåt som hölje.

QMT