Uppdrag

Amab

2000 - 2005

AMAB
Många olika uppdrag har gjorts för flera olika kunder. Det längsta uppdraget varade över 2 år, de kortaste handlade bara om fåtal timmar. De kortare uppdragen gjordes ofta parallellt med andra uppdrag på kvällstid. bl.a. hade vi en kund som tillverkade dataschassin till truckar. Ofta handlade de uppdragen om att uppdatera befintliga ritningar, små lätta arbetsuppgifter.

Det är på Amab som jag fått min riktiga ingenjörsutbildning. Det är oerhört givande att få utföra uppdrag som är mer komplext än man själv behärskar och samtidigt ha någon erfaren att bolla idéer med och på Amab hade vi flera erfarna som gärna delade med sig av sin kunskap och erfarenheter. Att Amab dessutom hade ett eget kontor där egna projekt utfördes gjorde att det nästan alltid fanns någon på plats, ibland så många som halva styrkan.

Nedan följer en lista över de större uppdragen, eller de som varit mest givande.

Volvo CE

Cadsystem: Solid Edge PDM: SmarTeam/Filbaserat

Volvo CE

Volvo CE, Articulated Hauler (dumper)

Volvo CE i Braås tillverkar dumprar och har gjort så i många år. På det sista uppdraget, på specialmaskiner, fick jag även testa att köra en dumper (A25D) på deras testbana. På specialmaskiner var min huvsakliga uppgift att uppdatera tillbehör til dumprarna såsom förhöjd korg för last med lägre densitet (såsom kol). Förhöjningen var löstagbar för att enkelt kunna återställa dumpern.

De flesta uppdragen var inom verktygskonstruktion, bl.a. svetsfixturer för häftning, robotsvetsning och eftersvetsning (efter robot), men även diverse monteringsverktyg, målningsmaskeringsverktyg, blästermaskeringsverktyg, lyftredskap och andra hjälpmedel.

Ett extra intressant uppdrag var när A25 och A30 i utgåva D skulle produktionssättas. Då jag hade varit en stor del av utvecklandet av diverse verktyg till båda storlekarna fick jag ha en special-roll, som de kallade "akut-verktygskonstruktör". Jag fick en egen sparkcykel att cykla mellan produktionslinan och verktygsverkstan för att utföra de justeringar som behövdes göras. Det var en hel del justeringar, de berodde på att verktygskonstruktion frisläppte sina underlag före konstruktionen var frisläppt (vilket man ofta gör på många företag, annars är risken att man är utan utrustning när väl produktionen sätts igång). När väl lugnet någorlunda lagt sig gjordes alla ändringar på tillverkningsunderlagen för verktygen.

Ett annat uppdrag som var mycket givande var när en översyn gjordes på alla verktyg i fabriken med för att se över behovet av CE-märkning för dem. Om det var aktuellt gjordes en CE-märkning på plats av mig och en kollega på Amab. Jag hade fått förtroendet att lägga upp en tidsplan efter inventeringen därefter färdigställdes CE-dokumentationen verktyg för verktyg. Uppdraget varade flera veckor och om det saknades en hållfasthetsberäkning så utfördes även den av mig eller min kollega.

Uppdragen mot Volvo CE har gjorts både på plats hos Volvo och i det egna kontoret på Amab.

Volvo CE

Volvo Bussar

Cadsystem: Inventor/Mechanical Desktop PDM: Filbaserat

Flera kortare uppdrag gjordes mot Volvo Bussar i Borås. Bl.a. transportracks, monteringssvagnar mm

Malmkvist Produktion AB

Cadsystem: Inventor/AutoCad PDM: Filbaserat

Malmkvist

Malmkvist är en legotillverkare som även har en konstruktionsavdelning. De hade tidigare en VD som var uppfinningsrik, med många kontakter runt om, vilket möjliggjorde nykonstruktion för helt nya produkter, såsom en maskin för automatisk diamantslipning av borr. Konceptet togs fram i Inventor med hjälp av en mycket erfaren konstruktör, vilket var mycket givande.

En industrilayout togs fram då de skulle göra om hela produktionslinan. Alla pallställ, maskiner mm mättes upp och ritades upp som olika block. Dessa block gick sedan att enkelt flytta runt. Layouten plottades även med alla inventarier som egna utskrifter. De satte sedan upp layouten på en tavla och flyttade runt alla inventarier med hjälp av magneter. De var väldigt nöjda med jobbet.

Malmkvist

A-betong, Vislanda

Cadsystem: Inventor PDM: Filbaserat

A-betong

Sträck-dragning av armering

Abetong i Vislanda producerar främst slipers till järnväg, men även väggelement för husbygge tillverkas. Dessa gjuts med sträckta armeringsjärn. Ett av uppdragen var att dimensionera mothållen när dessa armeringsjärn sträcks. All hållfasthetsberäkning gjordes för hand utan några FMEA- hjälpmedel. Det var förhållandevis enkla beräkningar, enbart statisk belastning.

En annan uppgift var att vidareutveckla en vakuumlyft av väggelelement. Själva lösningen var komplicerad då det är svårt att med hjälp av vakuum lyfta konstruktioner med så ojämn yta som betong uppvisar.

A-betong

Hovmaporten

Cadsystem: Inventor PDM: Filbaserat

Hovmaporten

Vikport

Hovmaporten är ett företag som tillverkar och levererar olika typer av portar. De jag mestadels har kommit i kontakt med är deras vikportar.

Uppdragen för Hovmaporten varierade från att vara nykonstruktion till att ta fram underlag för monteringsinstruktioner till kunderna. Ofta var uppdragen korta, sällan längre än 1 vecka, ofta endast timmar och vid de tillfällen gjordes de ofta efter ordinarie arbetstid på kvällen eller helgen.

Hovmaporten