Uppdrag

Avalon Innovation

2018 -

Avalon
Tjänsten har två st huvuduppgifter, varav en är en konsulttjänst där uppdragen handlar om mekanisk konstruktion och en del som team-lead. Konsulttjänsten har uteslutande handlat om att vara en resurs i olika projekt, där förutom konstruerande även granskning ingått för att se bl.a. tillverkningsbarhet och funktion. Team-lead uppgifterna handlar främst om att få gruppen att trivas på Avalon.

och se till att varje medarbetare utvecklas och förbättrar sina färdigheter. En mindre chefstjänst, där även marknadsföring och rekrytering ingår som arbetsmoment.

Avalon Innovation

Nedan följer en lista över uppdragen.

Saab SeaEye

Cadsystem: Solid Edge PDM: DDM, 2018-2019

Saab SeaEye

Saab SeaEye (sabertooth)

På SeaEye togs det fram olika utrustningar till undervattensfarkoster såsom självladdning av farkosten i garage på havsbotten. Tanken är att denna då skulle kunna sköta sig själv i en hamn t.ex. En annan konstruktion var en L.A.R.S (Launch And Recovery System) till en undervattensfarkost som sjösätts från en fjärrstyrd båt.

Saab SeaEye

Väderstad AB

Cadsystem: Creo 4 Desktop PDM: Windchill, 2019-

Väderstad AB

Väderstad AB

Fixturkonstruktion, framtagning av diverse svetsfixturer till en harv som mäter 10-12 m i bredd. Ingick då som resurs i projektet NZX. När det projektet blev färdigt förlängdes uppdraget och fickdå mer blandade uppgifter såsom lyftredskap (där även CE -märkning med FEM -analys ingick), monteringshjälpmedel och andra svetsfixturer för både helbränning, robot och häftning.

Uppdraget har varit mycket lärorikt, både vad gäller teknik och se andra sätt att konstruera verktyg, men även inom planering och resurshantering av avdelningens (fixturkonstruktion) resurser/bemanning.

Väderstad AB