Uppdrag

Avalon Innovation

2018 -

Avalon
Tjänsten har två st huvuduppgifter, varav en är en konsulttjänst där uppdragen handlar om mekanisk konstruktion och en del som team-lead. Konsulttjänsten har uteslutande handlat om att vara en resurs i olika projekt, där förutom konstruerande även granskning ingått för att se bl.a. tillverkningsbarhet och funktion. Team-lead uppgifterna handlar främst om att få gruppen att trivas på Avalon.

och se till att varje medarbetare utvecklas och förbättrar sina färdigheter. En mindre chefstjänst, där även marknadsföring och rekrytering ingår som arbetsmoment.

Avalon Innovation

Nedan följer en lista över uppdragen.

Saab Aerostructures

Cadsystem: Catia V5 PDM: VPMV5, 2022-

Saab

Red Hawk

Arbetsuppgifterna har främst varit att säkerställa producerbarhet av T7 Red Hawk. Ett skolflygplan till först och främst US Airforce. Då jag kom in sent i utvecklingen har uppgifterna främst rört sig om att säkerställa att serieproduktion går att utföra i fabrik som byggts upp i USA (West Lafayette). Även granskning av konstruktionsunderlag och frisläppning av verktyg har varit stora uppgifter i projektet. Fungerar som en teknisk teamlead.

Saab

Beyond Gravity

Cadsystem: Catia V5 PDM: SmarTeam, 2021-2022

Beyond Gravity

Beyond Gravity

Verktygskonstruktion, framför allt för tillverkning av dispenser till ett stort Amazon projekt. Förutom att ta fram verktygskoncept ingick även att undersöka produktionsmetodik och att ta fram produktionstider för olika design- och produktionskoncept. Många möten och samtal med både designers och produktionspersonal. Tyvärr togs beslut på att lägga ut design och tillverkning av verktygssats för produktion av projektet.

I uppdraget ingick även att undersöka producerbarhet och ta fram underlag för tillverkning av verktyg till andra projekt. Uppdraget var mycket givande och ingav många nya insikter i komplexa projekt.

Beyond Gravity

Väderstad AB

Cadsystem: Creo 4 Desktop PDM: Windchill, 2019-2021

Väderstad AB

Väderstad AB

Fixturkonstruktion, framtagning av diverse svetsfixturer till en harv som mäter 10-12 m i bredd. Ingick då som resurs i projektet NZX. När det projektet blev färdigt förlängdes uppdraget och fickdå mer blandade uppgifter såsom lyftredskap (där även CE -märkning med FEM -analys ingick), monteringshjälpmedel och andra svetsfixturer för både helbränning, robot och häftning.

Uppdraget har varit mycket lärorikt, både vad gäller teknik och se andra sätt att konstruera verktyg, men även inom planering och resurshantering av avdelningens (fixturkonstruktion) resurser/bemanning.

Väderstad AB

Saab SeaEye

Cadsystem: Solid Edge PDM: DDM, 2018-2019

Saab SeaEye

Saab SeaEye (sabertooth)

På SeaEye togs det fram olika utrustningar till undervattensfarkoster såsom självladdning av farkosten i garage på havsbotten. Tanken är att denna då skulle kunna sköta sig själv i en hamn t.ex. En annan konstruktion var en L.A.R.S (Launch And Recovery System) till en undervattensfarkost som sjösätts från en fjärrstyrd båt.

Saab SeaEye