Studier

Studies

Alla högskolekurser som är gjorda efter 1999 (examen Maskiningenjörsutbildningen) har gjorts parallellt med heltidsanställning, utom hösten 2004 då jag tog tjänstledigt för studier, främst då mot Mitthögskolan.

Även under studietiden lästes dubbelt, Företagsekonomi (resultaträkning och budgetering) 7,5p och Organisationslära 7,5p.