Uppdrag

Working

De uppdrag som utförts på Saab har skett i dels med anställning på Saab (2013-2017) och dels som konsult på Gesab (2006-2007), IKG (2007-2009) och Combitech (2009-2013).

Tjänsten som AE (Assembly Engineer) innebär att man har en teamledar-roll för ett team av verktygskonstruktörer (tool-designer). En annan uppgift är att se om konstruktionen som ska tillverkas är byggbar och optimerad, detta görs tillsammans med ME (Manufacturing Engineer).

Tjänsten som AE på Aerostructures innebär även att man ska svara upp på de frågor och krav som kunden ställer både gällande teknik, kvalitet, kostnad och tid för framställandet av fullständig verktygssats både på Saab, men även granskningsmöten hos kund.