Kompetenser

Svetsade konstruktioner

Kompetensen är införskaffad genom utbildning hos Weld On Sweden vid flera tillfällen. Svetsade konstruktioner är en central beståndsdel i större verktyg som ramverk mm vilket jag har mångårig erfarenhet av. Även enklare belastningsfall av statisk karaktär utförs.

Följande moment/uppdrag har tidigare utförts:

  • Tillverkningsunderlag i form av ritningar och 3d-modeller (statisk belastning, bestämda och obestämda lastfall)
  • Dimensionering och hållfasthetsberäkning
  • Utbildning i svetsbeteckningar i form av seminarie/föreläsning ca 2-3h/tillfälle