Kompetenser

Hållfasthetsberäkningar/dimensionering

Hållfasthetsberäkningar har gjorts på de flesta av alla CE -märkta verktyg, såsom maskiner och lyftredskap. Även rena beräkningsuppdrag har gjorts, där resultatet har utmynnat i en hållfasthetsrapport med rekommenderade konstruktionslösningar. Även granskning av hållfasthetsberäkningar har gjorts vid flertal tillfällen.

Nedböjningsanalyser har gjorts vid nästan alla svetsade ramverk och större fixeringar för undvika för stor nedböjning vid extra belastning eller när roterbar jigg används (kan ha olika böjstyvhet i olika riktningar).

Följande moment/uppdrag har tidigare utförts:

  • Dimensionering och hållfasthetsberäkning (statisk belastning, bestämda och obestämda lastfall)
  • Granskning av hållfasthetsberäkningar
  • Rapportskrivning med rekommenderade konstruktionslösningar