Kompetenser

CE-märkning enligt Maskindirektivet

CE-märkningar har utförts på ett mycket stort antal lyftredskap och maskiner som har (eller är fortfarande i bruk) använts som produktionsutrustning. CE-märkningarna har aldrig berört serietillverkade produkter.

Har haft föreläsningar om CE-märkning (framförallt då kring Maskindirektivet) vid ett flertal tillfällen. Varit en drivande kraft på SAAB att automatisera produktionsutrustning för bättre ergonomi och effektivitet. Har även tagit fram manual för CE-märkning av produktionsutrustning på SAAB.

I CE-dokumentationen ingår följande:

  • Hållfasthetsberäkningar
  • Sammanställningsritningar
  • Användarbeskrivningar/manualer
  • Riskinventering
  • Riskanalys
  • Åtgärder