Studier

Övriga kurser och seminarier

Lyftanordningar och lösa lyftredskap

STF Ingenjörsutbildning AB, 25-26/3 -2015
Att göra korrekta riskbedömningar inom lyftområdet, kunskap om C-standarder inom lyftområdet, bl.a. EN 13155 Lösa lyftredskap, EN 15011 Lyft- Portal- och traverskranar samt EN 13001-serien kranar. Förstå besiktningskravet som återfinns i AFS 2003:6

PPS, Praktisk projektstyrning Steg 1

Tieto, 30/1-1/2 -2013
PPS används som projektmodell på SAAB i Linköping. Följande områden/steg innehöll kursen:

 • kunskap om PPS synsätt och struktur
 • förståelse för projektledarens ansvar i relation till beställare och styrgrupp
 • förmågor att tillämpa grundläggande färdigheter
 • stöd i att hantera utmaningar i projekt

Geometrisäkring Form & Läge enl. ISO

Gesab, 7/2-7/3 -2012 totalt ca 20h
Kursinnehåll:

 • Geometrisäkring i produktutveckling
 • Termer och definitioner
 • Toleranser och skrivsätt
 • Referenser och referenssystem
 • Måttjämkning, form, riktning, läge och kast
 • Tillämpning på ritningar

Android-applikationsutveckling

Combitech, 25/4-26/4 -2012
Kursen syftade till att lära ut grunderna i applikationsutveckling för den mobila plattformen Android.

CE -märkning enligt Maskindirektivet

Intertek Academy, 12/10-13/10 -2011
Kursinnehåll:

 • Nytt maskindirektiv - Nya krav
 • Tillämpningsområde och undantag
 • Hur definieras en maskin?
 • Hur går en CE -märkning till?
 • Tillverkarens ansvar
 • Certifieringsprocedurer
 • "Bilaga 4 produkter"
 • Delvis fullbordad maskin
 • Kort om riskanalys
 • Tekniska krav: Bilaga 1
 • EMC
 • Viktiga harmoniserade standarder
 • Teknisk tillverkningsdokumentation
 • EG -försäkran om överensstämmelse
 • CE -märkning

Högproduktiva svetsmetoder och svetsbeteckningar

Weld on Sweden, 8/6 -2010
Innehåll:

 • Genomgång av bl.a. metoderna laser-, laserhybrid-, elektronstråle- och friktionsomrörningsvetsning
 • Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser vid smältsvetsning
 • Svetssymboler och svetsbeteckningar

Konstruktion av svetsade produkter, SK2

Weld on Sweden, 5/5-6/5 -2009
Innehåll:

 • Allmänt om hållfasthet
 • Beräkning av svetsförband
 • Allmänt om utmattning

Internationale Projectweek

Hogeschool van Amsterdam, 10/11-14/11 -1997
De studenter som hade bäst betyg och flest högskolepoäng fick åka på 7:e Internationella projektveckan i Amsterdam. Förutom studenter från Högskolan i Kalmar så var även Belgien, Frankrike, England, Estland, Finland mm representerade. Gemensamt var att alla hade toppbetyg i respektive klass/skola.

Vi studenter som kom utifrån fick ingå i varsin grupp med studenter från Amsterdam. Projektveckan var upplagd som en tävling, där flera olika grupper blev tilldelade samma uppdrag/problem.