Studier

Maskiningenjörsexamen

Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Linnéuniversitetet

Examina: Teknologie kandidatexamen, Maskinteknik, 180,0 högskolepoäng

Utfärdandedatum: 1999-06-17

Utbildningen var i Kalmar Högskolas regi, som numera är hopslaget med Växjös universitet och då bildades Linnéuniversitetet. Högskolan i Kalmar utmärktes av närheten till lärare och lab-assistenter. De hade alltid tid över för att svara på frågor, fördelen med en liten skola. Kurserna var mer inriktat på praktiskt utförande än teori, vilket kommit till stor nytta i arbetslivet, såsom FMEA, CE -märkning och projektledning förutom de vanliga ämnena som maskinteknik, hållfasthetslära, materiallära mm.

Hik

Logo för Högskolan i Kalmar