Programmering

Android applikationer

Thurex Tolerances

Appen används flitigt för att enklare se passning mellan hål och axel. En graf för vardera hål och axel visas för att enklare kunna se vilken form av passning som fås (spel/mellan/grepp). Gränssnittet skulle behöva ses över.

Thurex Lists

Thurex Lists

Thurex Lists

En list-app som används varje vecka i hemmet. En inköpslista som fylls i så fort något saknas hemma såsom ost eller dylikt. När sedan någon som har listan (man kan dela den med sina vänner) är och handlar kan den enkelt gå in och se vad som saknas, så blir det inhandlat.