Studier

Design Management 60p

Fristående program/kurser

Linnéuniversitetet

1998-1999

Programmet bestod av 4 delar, för tekniker som mig var delarna Design 15p, Ekonomi 15p, Management (ledarskap/projektledning) 15p och examensarbete 15p

Designdelen innehöll följande delar:

 • Industridesign
 • Färg och form
 • Visualisering
 • Produktframtagning
 • Skissteknik
 • Designhistoria
 • Diverse workshops såsom funktionsanalys, miljöanalys och designmanagement

I alla moment har mindre uppgifter delats ut av den aktuella läraren/föreläsaren. parallellt med programmet har flera workshops utförts med mestadels externa föreläsare. Bl.a. inom "Turn-Overs", där man ser på företag som är på ruinens brant och man sedan vänder detta till ett positivt resultat på ett eller annat sätt. I våra fall handlade det om design i alla fallen.

Ekonomidelen innehöll följande kurser:

 • Marknadsföring 7,5p
 • Tyska för ekonomer och tekniker 7,5p

Då jag redan hade gått Organisationslära parallellt med min ingenjörsutbildning så fick jag välja en annan kurs, då valdes tyska.

Managementdelen innehöll följande moment:

 • Detaljplanering och övergripande (Microsoft Project)
 • Projektledarfrågor såsom projektstyrning, kvalitet i projekt mm
 • Organisationsfrågor med mest fokus kring projekt kontra linje
 • Konfliktshantering
 • Grupp-psykologi

Föreläsningarna var mycket aktiva, där studenterna ofta uppmuntrades till att diskutera med varandra och med föreläsaren. En diskussion som blev extra het är problematiken med kreativitet kontra tidsplanering. Att kreativitet är svår att planera.

Examensarbetet var av ovanlig karaktär, då hela klassen (8 studenter) gör ett och samma projekt. Detta för att vi skulle lära oss att hantera lite mer komplicerade projekt där flera olika kompetenser ingår, såsom teknik, ekonomi och design. Då Ullcentrum var ett ungt företag, deras första år, var detta projekt mycket intressant, då det ännu inte formats. Det fanns mycket vilja hos de anställda. Projektets mål och uppgifter var att:

 • Skapa en affärsidé och vision som är bärande
 • Hitta en pålitlig marknad och distributörer till denna
 • Marknadsföra företaget
 • Skapa en jämn och pålitlig produktion
 • Skapa nya produkter

Huvudsyftet med programmet var att studenterna skulle lära sig att driva projekt med flera olika kompetenser och få en djupare förståelse för designarbetet.

Hik

Logo för Högskolan i Kalmar